Sweet Voice

Sweet Voice 1

Sweet Voice 1
(SV 1)
Πόσο με πλήγωσες
(Περικλής Μουράτογλου)
Δημήτρης Ζούπης
Περικλής Μουράτογλου
Σαμπρίνα

Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Περικλής Μουράτογλου
Κυκλοφόρησε το 1966

Sweet Voice 1

Sweet Voice 1
(SV 2)
Πολλά φαρμάκια έχω πιει
(Περικλής Μουράτογλου)
Δημήτρης Ζούπης
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Περικλής Μουράτογλου
Κυκλοφόρησε το 1966

Sweet Voice 2

Sweet Voice 2
(SV 3)
Φτάνουν τα δάκρυα
(Περικλής Μουράτογλου)
Δημήτρης Ζούπης
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Περικλής Μουράτογλου
Κυκλοφόρησε το 1966

Sweet Voice 2

Sweet Voice 2
(SV 4)
Ποιος σ' έστειλε στο δρόμο μου
(Περικλής Μουράτογλου)
Δημήτρης Ζούπης
Σαμπρίνα

Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Περικλής Μουράτογλου
Κυκλοφόρησε το 1966


Sweet Voice φακελάκι

Sweet Voice
Φακελάκι των δίσκων