ΑΡΧΙΚΗ        ΕΙΔΗΣΕΙΣ        78 ΣΤΡΟΦΕΣ        45 ΣΤΡΟΦΕΣ         33 ΣΤΡΟΦΕΣ       POP       ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ        SHOP
PONTOPHON PON 101
(PON 101)
ΤΗ ΜΑΝΑΣ Ο ΠΟΝΟΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 101
(PON 110)
ΤΗΝ ΑΜΑΡΙΑΝ ΝΟΥΝΙΖ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 102
(PON 104)
ΕΚΑΓΑ ΕΚΑΓΑ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 102
(PON 105)
ΕΘΑΡΝΑ ΕΤΟΝΕ ΛΟΥΛΟΥΔ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 103
(PON 103)
ΤΗ ΣΕΒΤΑΣΙΜ Ο ΓΙΑΤΡΟΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 103
(PON 108)
ΠΡΟΙΚΑΝ ΚΙ ΘΑ ΠΕΡΩ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 104
(PON 109)
ΤΗ ΨΥΣΙΜ ΛΟΥΛΟΥΔ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 104
(PON 106)
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΞΕΝΗΤΕΥΚΟΥΝΤΑΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 105
(PON 107)
ΧΑΤΗΡ ΤΗ ΠΑΙΔΗΣ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 105
(PON 102)
ΓΙΑ ΤΑΤΟ ΠΙΝΩ ΚΑΙ ΜΕΘΩ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 106
(PON 111)
ΑΛΛΑ ΤΕΡΤΙΑ ΜΗ ΔΗΣΜΕ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης - Γ. Κουσίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 106
(PON 112)
ΤΟ ΣΟΛΟ (ΤΡΟΜΑΧΤΟΝ ΤΙΚ)
(Γ. Κουσίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 107
(PON 114)
ΕΤΟΝ ΙΝΑΣ ΠΕΤΕΙΝΟΣ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 107
(PON 133)
ΤΑΓΝΑΝΤΕΜΑΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Παναγιώτης Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 108
(PON 115)
ΕΙΧΑ ΙΝΑΜ ΜΑΝΑΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 108
(PON 117)
ΣΕΡΕΝΙΤΣΑ (ΣΟΛΟ)
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 109
(PON 116)
Η ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 109
(PON 123)
ΑΣ ΕΧΝΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΝΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 110
(PON 118)
ΑΗΤΕΝΤΣΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΖΩΓΡΑΦΟΥΛΑ ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ
Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 110
(PON 134)
ΤΕΜΟΝ Η ΣΕΒΤΑ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 111
(PON 113)
ΤΑ ΔΑΝΕΙΚΑ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 111
(PON 119)
Η ΨΥΜ ΕΠΕΡΕΝ ΑΨΙΜΟΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΖΩΓΡΑΦΟΥΛΑ ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ
Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 112
(PON 120)
ΓΙΑΤΙ ΜΑΝΑ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 112
(PON 128)
ΕΠΗΓΑ Σ' ΕΝΑΝ ΓΙΑΤΡΟΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΖΩΓΡΑΦΟΥΛΑ ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ
Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 113
(PON 121)
ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ Η ΑΓΑΠΗ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 113
(PON 125)
ΝΑ ΕΤΟΝ ΤΕΜΟΝ Η ΣΕΒΤΑ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΝΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 114
(PON 122)
ΚΛΑΙΕΙ Η ΛΥΡΑ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 114
(PON 127)
ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΖΩΓΡΑΦΟΥΛΑ ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ
Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 115
(PON 124)
ΤΟΝ ΝΟΥΜ ΕΧΑΣΑ ΓΙΑ ΤΕΣΕΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΝΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 115
(PON 130)
ΤΟΙ ΝΕΟΙΣ ΕΠΕΡΕΝ Η ΞΕΝΗΤΕΙΑ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 116
(PON 126)
ΚΛΟΣΤ ΑΣΑ ΜΑΚΡΑ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΝΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 116
(PON 132-2)
ΑΓΑΠΩΣΕ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 117
(PON 131)
ΤΗ ΓΕΡΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 117
(PON 135)
ΣΑΡΙΚΟΥΖ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης - Παν. Κοσμίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Λύρα Παν. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 118
(PON 129)
ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟ ΔΡΑΜΑΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Παν. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 118
(PON 136)
ΤΕΜΟΝ Η ΚΑΡΔΙΑ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Λύρα Παν. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 119
(PON 115-2)
ΕΙΧΑ ΕΙΝΑΝ ΜΑΝΑΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Κωνσταντίνος Σαχινίδης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 119
(PON 123)
ΑΣ ΕΧΝΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΝΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Λύρα Παν. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 120
(PON 127)
ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΖΩΓΡΑΦΟΥΛΑ ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ
Λύρα Παν. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 120
(PON 131-2)
ΤΗ ΓΕΡΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Σταυρακάκης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 121
(PON 117-2)
ΣΕΡΑΝΙΤΣΑ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Σταυράκης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος, ντραμς Α. Χιονίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 121
(PON 151)
ΠΑΟΚ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 1976
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γ. Κεμανετσίδης, ντραμς Κ. Κεμανετσίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 122
(PON 121)
ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ Η ΑΓΑΠΗ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γ. Κεμανετσίδης, ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 122
(PON 128)
ΕΠΗΓΑ Σ' ΕΝΑΝ ΓΙΑΤΡΟΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΖΩΓΡΑΦΟΥΛΑ ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ
Λύρα Παναγιώτης Κοσμίδης, ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 123
(PON 144)
ΣΚΩΝΩ ΤΟΠΟΤΗΡΙΜ ΠΙΝΩ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Κ. Σαχινίδης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος, ντραμς Χιονίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 123
(PON 158)
ΓΡΑΜΕΝΟΝ ΑΕΤΣ ΕΤΟΝΕ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γ. Κεμανετσίδης, ντραμς Κ. Κεμανετσίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 124
(PON 145)
ΤΑΣΣ - ΧΟΡΟΣ
(Βασ. Βασιλειάδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Κ. Σαχινίδης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος, ντραμς Χιονίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 124
(PON 150)
ΑΜΟΝ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΠΟΥΛΙΝ
(Βασ. Βασιλειάδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Σταυράκης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος, ντραμς Χιονίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 125
(PON 119-2)
Η ΨΥΜ ΕΠΕΡΕΝ ΑΨΙΜΟΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Κων. Σαχινίδης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος, ντραμς Α. Χιονίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 125
(PON 162)
ΕΛΑ ΑΠΑΝΙΜ ΕΛΑ
(Κόνιαλι)
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΧΡ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
Λύρα Γεώργιος Κεμανετσίδης, ντραμς Κωνσταντίνος Κεμανετσίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
JACKIE RECORDS JK 101
(7XJ 1)
ΓΥΡΝΑ ΞΑΝΑ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ
(Λούλης Μαρτζούκος)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΚΑΣ
Συνοδεία Ορχήστρας
Διεύθυνσις Λούλης Μαρτζούκος
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 103
(7XJ 5)
ΕΠΙΠΟΛΑΙΑ
(Γιώργος Δευτεραίος)
ΛΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Πάρης Ψαλτούδης
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 101
(7XJ 2)
ΘΥΜΑΜΑΙ
(Λούλης Μαρτζούκος)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΚΑΣ
Συνοδεία Ορχήστρας
Διεύθυνσις Λούλης Μαρτζούκος
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 102
(7XJ 3)
ΜΙΑ ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΑ ΑΦΡΑΤΗ
(Λούλης Μαρτζούκος - Τάκης Αλέκος)
ΤΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
Συνοδεία Ορχήστρας
Διεύθυνσις Λούλης Μαρτζούκος
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 102
(7XJ 4)
ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΣΤΑ ΠΟΥ ΣΕ ΒΡΗΚΑ
(Λούλης Μαρτζούκος - Τάκης Αλέκος)
ΤΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
Συνοδεία Ορχήστρας
Διεύθυνσις Λούλης Μαρτζούκος
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 103
(7XJ 6)
ΤΑ ΓΚΡΙΖΑ ΜΑΛΛΙΑ
(Γιώργος Δευτεραίος)
ΛΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Πάρης Ψαλτούδης
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 105
(7XJ 10)
ΑΥΡΙΟ ΦΕΥΓΩ ΠΑΛΙ
(Αλέκος Γεωργιάδης - Λούλης Μαρτζούκος)
Ντούο ΗΤΤΟΣ - ΚΑΡΡΑΣ
Διεύθυνσις Ορχήστρας Μιχάλης Κωνσταντάς
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 104
(7XJ 7)
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩ ΣΤΑ ΞΕΝΑ
(Κώστας Τόλης)
ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΛΗΣ
Συνοδεία Δημώδους Ορχήστρας
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 104
(7XJ 8)
ΕΓΩ ΑΓΑΠΩ ΜΙΑ ΟΡΦΑΝΗ
(Κώστας Τόλης)
ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΛΗΣ
Συνοδεία Δημώδους Ορχήστρας
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 105
(7XJ 9)
ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
(Αλέκος Γεωργιάδης - Λούλης Μαρτζούκος)
Ντούο ΗΤΤΟΣ - ΚΑΡΡΑΣ
Διεύθυνσις Ορχήστρας Μιχάλης Κωνσταντάς
Κυκλοφόρησε το 1966
PERDIKA PER 103
(PER 5)
ΜΙΑ ΚΟΡΗ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΑ
(Μίμης Γεωργιόπουλος - Παναγιώτης Τραμπάλης)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΗΣ
Ορχήστρα Δημώδης
Διεύθυνσις Βασίλης Σκαλιώτης
Κυκλοφόρησε το 1975
JACKIE RECORDS JK 106
(7XJ 11)
ΜΟΥΦΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ
(Γεώργιος Δευτεραίος)
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ - ΣΑΜΠΡΙΝΑ
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Γιώργος Δευτεραίος
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 106
(7XJ 12)
ΟΠΟΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΓΑΠΗΣΩ
(Γεώργιος Δευτεραίος)
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Ανέστος Μαλλέλης
Κυκλοφόρησε το 1966
PERDIKA PER 102
(PER 3)
ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
(Μίμης Γεωργιόπουλος)
ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Συνοδεία Δημώδους Ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Σκαλιώτης
Κυκλοφόρησε το 1975
PERDIKA PER 102
(PER 4)
ΕΧΑΣΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ
(Μίμης Γεωργιόπουλος)
ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Συνοδεία Δημώδους Ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Σκαλιώτης
Κυκλοφόρησε το 1975
PERDIKA PER 103
(PER 6)
ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΠΕΙΣΜΑ ΤΟ 'ΒΑΛΕΣ
(Μίμης Γεωργιόπουλος - Παναγιώτης Τραμπάλης)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΗΣ
Ορχήστρα Δημώδης
Διεύθυνσις Βασίλης Σκαλιώτης
Κυκλοφόρησε το 1975
PERDIKA PER 104
(PER 9)
ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΙΚΟ
Ζεϊμπέκικος
(Μιλτιάδης Σκαραβέλης)
ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΑΡΑΒΕΛΗΣ
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Κυκλοφόρησε το 1976
PERDIKA PER 104
(PER 10)
ΕΛΑ ΚΑΘΗΣΕ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ
Χασάπικος
(Μιλτιάδης Σκαραβέλης)
ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΑΡΑΒΕΛΗΣ
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Κυκλοφόρησε το 1976
PERDIKA PER 105
(PER 11)
ΕΙΧΕΣ ΨΗΛΑ ΤΗ ΜΥΤΗ ΣΟΥ
Χασάπικος
(Μίμης Γεωργιόπουλος)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΗΣ
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Γ. Μαλλίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PERDIKA PER 105
(PER 12)
ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΑ
Συρτός
(Μίμης Γεωργιόπουλος)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΗΣ
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Γ. Μαλλίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PERDIKA PER 106
(PER 16)
ΕΛΑ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑ
Χασάπικος
(Μιλτιάδης Σκαρβέλης)
ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΚΑΙΤΗ ΘΥΜΗ
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Γ. Μαλλίδης
Κυκλοφόρησε το 1978
PERDIKA PER 106
(PER 20)
ΣΗΚΩ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΧΟΡΕΨΕ
Ζεϊμπέκικος
(Μιλτιάδης Σκαρβέλης)
ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΚΑΙΤΗ ΘΥΜΗ
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Γ. Μαλλίδης
Κυκλοφόρησε το 1978
Ολες οι πληροφορίες του παρόντος καταλόγου προέρχονται από τις ετικέτες των δίσκων 45 στροφών PONTOPHON και αναφέρονται όπως ακριβώς αναγράφονται εκεί.
Ολες οι πληροφορίες του παρόντος καταλόγου προέρχονται από τις ετικέτες των δίσκων 45 στροφών JACKIE RECORDS και αναφέρονται όπως ακριβώς αναγράφονται εκεί.
JACKIE RECORDS
Ολες οι πληροφορίες του παρόντος καταλόγου προέρχονται από τις ετικέτες των δίσκων 45 στροφών PERDIKA και αναφέρονται όπως ακριβώς αναγράφονται εκεί.
PERDIKA
PERDIKA PER 101
(PER-1/ΙΙ)
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ
(Μίμης Γεωργιόπουλος)
ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Γιώργος Μαλλίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PERDIKA PER 101
(PER-2/ΙΙ)
Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ
(Μίμης Γεωργιόπουλος)
ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Διεύθυνσις Γιώργος Μαλλίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 126
(PON 157)
Η ΕΥΑ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΝ Ο ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΛΟΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γ. Κεμανετσίδης, Ντραμς Κ. Κεμανετσίδης
Κυκλοφόρησε το 1977
PONTOPHON PON 126
(PON 161)
ΟΝΤΕΣ ΧΑΝΤΣ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΗΣ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
Λύρα Γ. Κεμανετσίδης, Ντραμς Κ. Κεμανετσίδης
Κυκλοφόρησε το 1977
PONTOPHON PON 127
(PON 142)
Τ' ΕΜΟΡΦΑ ΤΑ ΩΡΑΣ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Κλαρίνο Β. Βασιλειάδης, αρμόνιο Κ. Σαχινίδης, κιθάρα Δ. Τερζόπουλος, ντραμς Χιονίδης
Κυκλοφόρησε το 1977
PONTOPHON PON 127
(PON 160)
ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΜ ΕΙΚΟΣ ΧΡΟΝΩΝ
(Πέτρος Χαραλαμπίδης)
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Λύρα Γ. Κεμανετσίδης, ντραμς Κ. Κεμανετσίδης
Κυκλοφόρησε το 1977
PONTOPHON
Φακελάκι δίσκων
της εταιρείας

 

 
6980094495
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
33, 45 και 78 Στροφών καθώς και CD


www.vinyl.gr © 2012-2020 - All rights reserved
Μεταφορά στην κορυφή της σελίδας

Pontophon
info@vinyl.gr