ΑΡΧΙΚΗ       ΕΙΔΗΣΕΙΣ       78 ΣΤΡΟΦΕΣ       45 ΣΤΡΟΦΕΣ        33 ΣΤΡΟΦΕΣ      POP      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ       SHOP
P.N.B.
info@vinyl.gr
6980094495
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
33, 45 και 78 Στροφών καθώς και CD
P.N.B. 1

ISABEL
- SANDSTORM
- DISCO PIPER
P.N.B. 1

ISABEL
P.N.B. 1
(P.N.B. 1)
SUNDSTORM
(C. Bensch - V. Roever - P. R. Heinen)
Arr. V. Roever
ISABEL
Pr. Basil Ladopoulos
Κυκλοφόρησε το 1978
P.N.B. 1
(P.N.B. 2)
DISCO PIPER
(I LOVE YOU DISCO)
(C. Bensch - V. Roever - P. R. Heinen)
Arr. V. Roever
ISABEL
Pr. Basil Ladopoulos
Κυκλοφόρησε το 1978
www.vinyl.gr © 2012-2021 - All rights reserved