ΑΡΧΙΚΗ       ΕΙΔΗΣΕΙΣ       78 ΣΤΡΟΦΕΣ       45 ΣΤΡΟΦΕΣ        33 ΣΤΡΟΦΕΣ      POP      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ       SHOP
PLJ Production
info@vinyl.gr
6980094495
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
33, 45 και 78 Στροφών καθώς και CD
PLJ 33

LARY: BASS, GUITAR, VOCAL
PAUL: LEAD GUITAR
JIMMY: ACOUSTIC GUITAR
TOLIS: DRUMS

All music composed, written and produced by P.L.J. BAND
PLJ 33

GASPAR
PLJ 33
(PLJ 33 - A / ARLPS/S 80-25)
WAKE UP
SUMMER WILL COME FOR ME AGAIN
(PLJ BAND)
PLJ BAND
Κυκλοφόρησε το 1979
PLJ 33
(PLJ 33 - Β / ARLPS/S 80-25)
GASPAR
TRANSMIGRATION
(PLJ BAND)
PLJ BAND
Κυκλοφόρησε το 1979
www.vinyl.gr © 2012-2021 - All rights reserved