ΑΡΧΙΚΗ       ΕΙΔΗΣΕΙΣ       78 ΣΤΡΟΦΕΣ       45 ΣΤΡΟΦΕΣ        33 ΣΤΡΟΦΕΣ      POP      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ       SHOP
info@vinyl.gr
6980094495
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
33, 45 και 78 Στροφών καθώς και CD
ORIENTAL
ORIENTAL Δ.Τ. 1
(Δ.Τ. 1-Α)
ΕΛΛΑΔΑ
(ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΓΥΑΛΟΥ)
(Σταύρος Μποσνακίδης - Γιώργος Κουμπανάκης)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
Ενορχήστρωσις, Διεύθυνσις
Γιώργος Κουμπανάκης
Κυκλοφόρησε το 1978
ORIENTAL Δ.Τ. 1
(Δ.Τ. 1-Β)
ΕΜΠΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ
(Σταύρος Μποσνακίδης - Γιώργος Κουμπανάκης)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
Ενορχήστρωσις, Διεύθυνσις
Γιώργος Κουμπανάκης
Κυκλοφόρησε το 1978
www.vinyl.gr © 2012-2021 - All rights reserved