Manos (Australia)

Manos (Australia) 002

Manos EA 002
(Side 1)
Ανατολίτικες βραδιές
Eastern nights
Ανατολίτικο
(Μανώλης Αρωνίδης)
Βασίλης Αθανασόπουλος
Μαρία Γκρέκα

Ορχήστρα υπό την Διεύθυνσιν
Τάκη Καβούρη
Made in Australia

Manos (Australia) 002

Manos EA 002
(Side 2)
Μανούλα μου μην κλαις
Mother don't cry
Συρτοτσιφτετέλι
(Μανώλης Αρωνίδης)
Βασίλης Αθανασόπουλος
Μαρία Γκρέκα

Ορχήστρα υπό την Διεύθυνσιν
Τάκη Καβούρη
Made in Australia

Manos (Australia) 101

Manos EA 101
(Side 1)
Φαούζια
Fawzia
Ανατολίτικο
(Μανώλης Αρωνίδης)
Βασίλης Αθανασόπουλος
Ορχήστρα υπό την Διεύθυνσιν
Δαυίδ Δαυϊδόπουλου

Manos (Australia) 101

Manos EA 101
(Side 2)
Γειτονιά μου
My neighborhood
Συρτοτσιφτετέλι
(Μανώλης Αρωνίδης)
Βασίλης Αθανασόπουλος
Ορχήστρα υπό την Διεύθυνσιν
Δαυίδ Δαυϊδόπουλου