ΑΡΧΙΚΗ       ΕΙΔΗΣΕΙΣ       78 ΣΤΡΟΦΕΣ       45 ΣΤΡΟΦΕΣ        33 ΣΤΡΟΦΕΣ      POP      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ       SHOP
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω ηλεκτρονική διευθύνση:

info@vinyl.grinfo@vinyl.gr
6980094495
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
33, 45 και 78 Στροφών καθώς και CD