Αρχική       78 Στροφές       45 Στροφές        33 Στροφές       POP      Επικοινωνία       SHOP
ΕΛΛΗ
ΕΛΛΗ EL 901
(EL 101)
ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΙΜΑΙΣ ΚΑΙ ΚΙΠΡΕΠ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974
ΕΛΛΗ EL 901
(EL 112)
ΛΕΤΣΙΝΑ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974
ΕΛΛΗ EL 902
(EL 106)
Τ' ΟΡΦΑΝΟΝ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974
ΕΛΛΗ EL 902
(EL 113)
ΣΕΡΕΝΙΤΣΑ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974
ΕΛΛΗ EL 903
(EL 105)
ΤΗΝ ΓΑΡΙΝ ΝΤΟ ΕΧΩ ΕΓΩ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974

ΕΛΛΗ EL 903
(EL 107)
ΤΟ ΠΑΙΔΙΝ ΚΑΙ Η ΜΑΝΑ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974
ΕΛΛΗ EL 904
(EL 104)
ΤΟ ΦΑΝΤΑΡΟΠΟΝ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974
ΕΛΛΗ EL 904
(EL 114)
ΑΡΜΑΝΙΚΟ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974
ΕΛΛΗ EL 905
(EL 102)
ΣΕΡΑ
(Πέτρος Πετρίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Λύρα Γιώργος Κουγιουμτζίδης
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 905
(EL 120)
ΦΑΤΕ ΠΙΑΤΕ ΠΑΙΔΙΑ
(Πέτρος Πετρίδης)
ΜΗΡΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Λύρα Γιώργος Κουγιουμτζίδης
Κυκλοφόρησε το 1975

ΕΛΛΗ EL 906
(EL 103)
ΤΡΥΓΩΝΑ
(Πέτρος Πετρίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Λύρα Γιώργος Κουγιουμτζίδης
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 906
(EL 119)
ΕΓΩ ΕΣΕΝ ΕΓΑΠΑΝΑ
(Πέτρος Πετρίδης)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ
Λύρα Γιώργος Κουγιουμτζίδης
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 907
(EL 108)
ΣΚΩΤΙΑ ΕΝ ΚΕΛΕΠΟΣΕΝ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 907
(EL 111)
ΚΟΤΣΑΡΙ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 908
(EL 108)
ΑΧΠΑΣΚΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΣΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1975

ΕΛΛΗ EL 908
(EL 116)
ΤΡΟΜΑΧΤΟΝ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 909
(EL 117)
ΤΕΜΟΝ Ο ΦΙΛΟΝ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 909
(EL 118)
ΧΑΠΑΡ Ο ΧΑΡΟΝ ΕΣΤΕΙΛΕΝ
(Γεώργιος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 910
(EL 122)
ΤΟ ΥΣΤΕΡΝΟΝ ΤΟ ΦΙΛΕΜΑΝ
(Μήτκας Ιακωβίδης)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 910
(EL 124)
Ο ΧΑΡΟΝ
(Μήτκας Ιακωβίδης)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975

ΕΛΛΗ EL 911
(EL 126)
ΕΛΑ ΜΕΤΕΜΕΝ
(Μήτκας Ιακωβίδης)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 911
(EL 129)
ΚΑΡΣΛΙΔΙΚΑ
(Μήτκας Ιακωβίδης)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 912
(EL 128)
Ο ΠΑΙΔΑΣ ΘΕΛ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΫ
(Μήτκας Ιακωβίδης)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 912
(EL 132)
ΚΑΖΑΣΚΑ
(Μήτκας Ιακωβίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 913
(EL 123)
ΟΝΤΑΣ ΧΑΡΑΖ Η ΑΝΑΤΟΛΗ
(Μήτκας Ιακωβίδης)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975

ΕΛΛΗ EL 913
(EL 130)
ΣΟΛΟ ΤΙΚ
(Μήτκας Ιακωβίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 914
(EL 125)
Η ΑΓΑΠ ΣΗΝ ΞΕΝΗΤΕΙΑΝ
(Μήτκας Ιακωβίδης)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 914
(EL 127)
ΕΜΟΡΦΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΜΟΡΦΟΣ
(Μήτκας Ιακωβίδης)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975
ΕΛΛΗ EL 915
(EL 134)
ΟΤΑΝ ΠΑΙΖΕΙ Ο ΚΩΣΤΑΚΗΣ
(Κώστας Σαχινίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Σόλο ακορντεόν
Κώστας Σαχινίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 915
(EL 135)
ΤΟ ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ
(Κώστας Σαχινίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Σόλο ακορντεόν
Κώστας Σαχινίδης
Κυκλοφόρησε το 1976

ΕΛΛΗ EL 916
(EL 136)
ΑΤΩΡΑ Ο ΚΟΣΜΟΝ ΕΛΑΞΕΝ
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Χρήστος Παπαδόπουλος)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 916
(EL 139)
ΕΓΩ ΠΑΡΗΓΟΡΩ ΣΕ
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Χρήστος Παπαδόπουλος)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 917
(EL 140)
ΕΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΟΤΗΝΑ
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Χρήστος Παπαδόπουλος)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 917
(EL 142)
ΕΓΩ ΕΧΑΣΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Χρήστος Παπαδόπουλος)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 918
(EL 143)
ΣΑ ΞΕΝΑ ΑΠΑΙΣ ΓΥΡΙΖΩ
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Χρήστος Παπαδόπουλος)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976

ΕΛΛΗ EL 918
(EL 145)
Η ΠΑΡΑ
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Χρήστος Παπαδόπουλος)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 919
(EL 148)
ΠΑΟΚ
(Κώστας Κωνσταντινίδης)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 919
(EL 149)
ΔΙΠΛΟΝ ΤΙΚ
(Κώστας Κωνσταντινίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 920
(EL 153)
Η ΧΑΡΑ ΜΟΥΝ ΕΝ ΔΥΠΛΟΝ
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Γιώργος Ακριτίδης)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 920
(EL 156)
ΓΙΩΡΓΟ ΛΕΓΝΕ ΜΕ
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Γιώργος Ακριτίδης)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976

ΕΛΛΗ EL 921
(EL 151)
ΝΕΟΣ ΕΙΜΑΙ ΚΙ ΑΓΑΠΩ
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Γιώργος Ακριτίδης)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 921
(EL 157)
ΜΠΑΡΜΠΑ ΜΗΤΟ
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Γιώργος Ακριτίδης)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 922
(EL 150)
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΕΟΤΗΤΑ
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Γιώργος Ακριτίδης)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 922
(EL 159)
ΤΣΑΚΩΝΩ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΩ
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Γιώργος Ακριτίδης)
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 923
(EL 162)
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΕΟΤΗΤΑ
(Γ. Ιακωβίδης - Νίκος Αναστασιάδης)
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδης
Κυκλοφόρησε το 1976

ΕΛΛΗ EL 923
(EL 167)
ΝΥΦΟΠΑΡΜΑΝ
(Γ. Ιακωβίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 924
(EL 163)
ΤΡΥΓΩΝΙΤΣΑΜ
(Γ. Ιακωβίδης - Νίκος Αναστασιάδης)
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 924
(EL 168)
ΤΣΑΡΚΑΛΙΔΙΚΟ
(Γ. Ιακωβίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 925
(EL 166)
ΑΗΤΕ Μ' ΑΝΟΙΞΟΝ ΤΑ ΦΤΕΡΑΣ
(Γ. Ιακωβίδης - Νίκος Αναστασιάδης)
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
ΕΛΛΗ EL 925
(EL 168)
ΤΙΚ
(Γ. Ιακωβίδης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδης
Κυκλοφόρησε το 1976

ΕΛΛΗ EL 926
(EL 177)
ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ ΟΥΛ ΨΑΛΑΦΟΥΝ
(Κωνσταντίνος Σιώπης)
Γ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977
ΕΛΛΗ EL 926
(EL 179)
ΚΩΣΤΑΚΗ ΛΕΝΕΜΕΝ
(Κωνσταντίνος Σιώπης)
Γ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977
ΕΛΛΗ EL 927
(EL 172)
ΠΕΜΕ ΠΟΥΛΙΜ ΤΟ ΣΠΙΤΟΠΟΣ
(Κωνσταντίνος Σιώπης)
Γ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977
ΕΛΛΗ EL 927
(EL 175)
ΠΟΝΩ ΚΑΙ ΥΠΟΦΕΡΩ
(Κωνσταντίνος Σιώπης)
Γ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977
ΕΛΛΗ EL 928
(EL 164)
ΑΛΛΟ ΚΕΠΟΡΩ
(Γ. Ιακωβίδης - Νίκος Αναστασιάδης)
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδης
Κυκλοφόρησε το 1977

ΕΛΛΗ EL 928
(EL 165)
ΕΙΜΑΙ ΜΑΝΑ ΠΟΝΕΜΕΝΤΣΑ
(Γ. Ιακωβίδης - Νίκος Αναστασιάδης)
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδης
Κυκλοφόρησε το 1977
ΕΛΛΗ EL 929
(EL 194)
ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΠΟΡΑ
(Δημήτρης Τερζόπουλος)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοτική Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977
ΕΛΛΗ EL 929
(EL 195)
ΨΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
(Δημήτρης Τερζόπουλος)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοτική Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977
ΕΛΛΗ EL 930
(EL 173)
ΓΙΑ ΤΕΣΕΝ ΟΛΑ ΕΔΕΚΑ
(Κωνσταντίνος Σιώπης)
Γ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977
ΕΛΛΗ EL 930
(EL 178)
ΣΩ ΨΙΟΠΟΜ ΝΤΕΧΩ ΤΗΝ ΓΕΡΑΝ
(Κωνσταντίνος Σιώπης)
Γ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ποντιακή Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977

www.vinyl.gr © 2012-2023 - All rights reserved
Μεταφορά στην κορυφή της σελίδας