ΑΡΧΙΚΗ       ΕΙΔΗΣΕΙΣ       78 ΣΤΡΟΦΕΣ       45 ΣΤΡΟΦΕΣ        33 ΣΤΡΟΦΕΣ      POP      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ       SHOP

CASTRO CAS 102
(CAS 110)
ΖΗΛΕΥΩ
Συρτός
(Δημήτρης Τσαγκαράκης - Ζαχαρίας Μελεσανάκης)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ
Λύρα Ζαχαρίας Μελεσανάκης
Λαούτο Δημήτρης Τσαγκαράκης
Κυκλοφόρησε το 1973
CASTRO CAS 103
(CAS 103)
ΓΙΑ ΚΟΙΤΑΞΕ ΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΞΕ ΜΕ
Κρητικό τραγούδι
(Γεώργιος Σταυρουλάκης)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΦΑΝΤΑΚΗΣ
Βιολί Γεώργιος Σταυρουλάκης
Λαούτο Δημήτρης Τσαγκαράκης, Ζαχαρίας Μελεσανάκης
Κυκλοφόρησε το 1973
CASTRO CAS 103
(CAS 104)
ΜΕΣ' ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΑ
Κοντιλιές
(Γεώργιος Σταυρουλάκης)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ
Βιολί Γεώργιος Σταυρουλάκης
Λαούτο Δημήτρης Τσαγκαράκης, Ζαχαρίας Μελεσανάκης
Κυκλοφόρησε το 1973
CASTRO

ΦΑΚΕΛΑΚΙ
ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
CASTRO
CASTRO C 01
(C 01 A)
ΖΗΛΕΥΩ
(Ζαχαρίας Μελεσανάκης)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗΣ
Λαούτο Δημήτρης και Στέλιος Τσαγκαράκης
CASTRO C 01
(C 01 B)
ΜΑΛΕΒΙΖΙΩΤΙΚΟΣ ΠΗΔΗΧΤΟΣ
(Ζαχαρίας Μελεσανάκης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Λύρα Ζαχαρίας Μελεσανάκης
Λαούτο Δημήτρης και Στέλιος Τσαγκαράκης
CASTRO CAS 101
(CAS 101)
ΚΟΨΕ ΤΣΙ ΘΕ ΜΟΥ ΤΑ ΦΤΕΡΑ
Συρτός
(Δημήτριος Κάμαρης)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΗΣ
Λύρα Δημήτριος Κάμαρης
Λαούτο Δημήτρης Τσαγκαράκης
Κυκλοφόρησε το 1973
CASTRO CAS 101
(CAS 102)
ΑΝΑΣΤΟΡΟΥΜΑΙ ΤΑ ΠΑΛΙΑ
Κοντιλιές
(Δημήτριος Κάμαρης)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΗΣ
Λύρα Δημήτριος Κάμαρης
Λαούτο Δημήτρης Τσαγκαράκης
Κυκλοφόρησε το 1973
CASTRO CAS 102
(CAS 109)
ΜΑΛΕΒΙΖΩΤΗΣ
(Ζαχαρίας Μελεσανάκης)
ΟΡΓΑΝΙΚΟ
Λύρα Ζαχαρίας Μελεσανάκης
Λαούτο Δημήτρης Τσαγκαράκης
Κυκλοφόρησε το 1973
info@vinyl.gr
6980094495
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
33, 45 και 78 Στροφών καθώς και CD
www.vinyl.gr © 2012-2021 - All rights reserved