ΑΡΧΙΚΗ       ΕΙΔΗΣΕΙΣ       78 ΣΤΡΟΦΕΣ       45 ΣΤΡΟΦΕΣ        33 ΣΤΡΟΦΕΣ      POP      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ       SHOP
info@vinyl.gr
6980094495
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
33, 45 και 78 Στροφών καθώς και CD
ALEKOY GOLETSA (Canada)
ALEKOY GOLETSA
MS 10360 - 10361
(MS-10360)
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
JIMMAKIS
Orchestra HELLENIC MELODY
Conductor ALEX GOLETSAS
ALEKOY GOLETSA
MS 10360 - 10361
(MS-10361)
ΤΣΙΦΤΕΤΕΛΙ ΤΟΥ ΓΚΟΛΕΤΣΑ
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
Orchestra HELLENIC MELODY
Σολο Μπουζούκι
ΑΛΕΚΟΣ ΓΚΟΛΕΤΣΑΣ
www.vinyl.gr © 2012-2021 - All rights reserved