ΑΡΧΙΚΗ            ΕΙΔΗΣΕΙΣ            78 ΣΤΡΟΦΕΣ           45 ΣΤΡΟΦΕΣ            33 ΣΤΡΟΦΕΣ          ΠΟΠ         ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ            SHOP
PONTOPHON PON 101
(PON 101)
ΤΗ ΜΑΝΑΣ Ο ΠΟΝΟΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 101
(PON 110)
ΤΗΝ ΑΜΑΡΙΑΝ ΝΟΥΝΙΖ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 102
(PON 104)
ΕΚΑΓΑ ΕΚΑΓΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 102
(PON 105)
ΕΘΑΡΝΑ ΕΤΟΝΕ ΛΟΥΛΟΥΔ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 103
(PON 103)
ΤΗ ΣΕΒΤΑΣΙΜ Ο ΓΙΑΤΡΟΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 103
(PON 108)
ΠΡΟΙΚΑΝ ΚΙ ΘΑ ΠΕΡΩ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 104
(PON 109)
ΤΗ ΨΥΣΙΜ ΛΟΥΛΟΥΔ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 104
(PON 106)
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΞΕΝΗΤΕΥΚΟΥΝΤΑΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 105
(PON 107)
ΧΑΤΗΡ ΤΗ ΠΑΙΔΗΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 105
(PON 102)
ΓΙΑ ΤΑΤΟ ΠΙΝΩ ΚΑΙ ΜΕΘΩ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Κλαρίνο Σάββας Παυλίδης, λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 106
(PON 111)
ΑΛΛΑ ΤΕΡΤΙΑ ΜΗ ΔΗΣΜΕ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης - Γ. Κουσίδης) - Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 106
(PON 112)
ΤΟ ΣΟΛΟ (ΤΡΟΜΑΧΤΟΝ ΤΙΚ) - ΟΡΓΑΝΙΚΟ - (Γ. Κουσίδης) - Λύρα Γ. Κουσίδης, Ντραμς Γούλης, κιθάρα Ι. Γραμματικόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1973
PONTOPHON PON 107
(PON 114)
ΕΤΟΝ ΙΝΑΣ ΠΕΤΕΙΝΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 107
(PON 133)
ΤΑΓΝΑΝΤΕΜΑΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Παναγιώτης Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 108
(PON 115)
ΕΙΧΑ ΙΝΑΜ ΜΑΝΑΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 108
(PON 117)
ΣΕΡΕΝΙΤΣΑ (ΣΟΛΟ) - ΟΡΓΑΝΙΚΟ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 109
(PON 116)
Η ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 109
(PON 123)
ΑΣ ΕΧΝΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ - ΝΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 110
(PON 118)
ΑΗΤΕΝΤΣΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ - Ζ. ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 110
(PON 134)
ΤΕΜΟΝ Η ΣΕΒΤΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 111
(PON 113)
ΤΑ ΔΑΝΕΙΚΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 111
(PON 119)
Η ΨΥΜ ΕΠΕΡΕΝ ΑΨΙΜΟΝ - Ζ. ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 112
(PON 120)
ΓΙΑΤΙ ΜΑΝΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 112
(PON 128)
ΕΠΗΓΑ Σ' ΕΝΑΝ ΓΙΑΤΡΟΝ - Ζ. ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 113
(PON 121)
ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ Η ΑΓΑΠΗ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 113
(PON 125)
ΝΑ ΕΤΟΝ ΤΕΜΟΝ Η ΣΕΒΤΑ - ΝΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 114
(PON 122)
ΚΛΑΙΕΙ Η ΛΥΡΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γιώργος Κεμανετσίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 114
(PON 127)
ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝ - Ζ. ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 115
(PON 124)
ΤΟΝ ΝΟΥΜ ΕΧΑΣΑ ΓΙΑ ΤΕΣΕΝ - ΝΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 115
(PON 130)
ΤΟΙ ΝΕΟΙΣ ΕΠΕΡΕΝ Η ΞΕΝΗΤΕΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 116
(PON 126)
ΚΛΟΣΤ ΑΣΑ ΜΑΚΡΑ - ΝΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 116
(PON 132-2)
ΑΓΑΠΩΣΕ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 117
(PON 131)
ΤΗ ΓΕΡΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Π. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 117
(PON 135)
ΣΑΡΙΚΟΥΖ - ΟΡΓΑΝΙΚΟ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης - Παν. Κοσμίδης) - Λύρα Παν. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 118
(PON 129)
ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟ ΔΡΑΜΑΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Παν. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 118
(PON 136)
ΤΕΜΟΝ Η ΚΑΡΔΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Παν. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1974
PONTOPHON PON 119
(PON 115-2)
ΕΙΧΑ ΕΙΝΑΝ ΜΑΝΑΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Κωνσταντίνος Σαχινίδης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 119
(PON 123)
ΑΣ ΕΧΝΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ - ΝΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Παν. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 120
(PON 127)
ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝ - Ζ. ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Παν. Κοσμίδης, Ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 120
(PON 131-2)
ΤΗ ΓΕΡΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Σταυρακάκης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 121
(PON 117-2)
ΣΕΡΑΝΙΤΣΑ - ΟΡΓΑΝΙΚΟ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Σταυράκης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος, ντραμς Α. Χιονίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 121
(PON 151)
ΠΑΟΚ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 1976 - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γ. Κεμανετσίδης, ντραμς Κ. Κεμανετσίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 122
(PON 121)
ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ Η ΑΓΑΠΗ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γ. Κεμανετσίδης, ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 122
(PON 128)
ΕΠΗΓΑ Σ' ΕΝΑΝ ΓΙΑΤΡΟΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΥΛΑ ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Παναγιώτης Κοσμίδης, ντραμς Γιώργος Ψαθάς
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 123
(PON 144)
ΣΚΩΝΩ ΤΟΠΟΤΗΡΙΜ ΠΙΝΩ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Κ. Σαχινίδης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος, ντραμς Χιονίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 123
(PON 158)
ΓΡΑΜΕΝΟΝ ΑΕΤΣ ΕΤΟΝΕ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γ. Κεμανετσίδης, ντραμς Κ. Κεμανετσίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 124
(PON 145)
ΤΑΣΣ - ΧΟΡΟΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΟ - (Βασ. Βασιλειάδης) - Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Κ. Σαχινίδης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος, ντραμς Χιονίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 124
(PON 150)
ΑΜΟΝ ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΠΟΥΛΙΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Βασ. Βασιλειάδης) - Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Σταυράκης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος, ντραμς Χιονίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 125
(PON 119-2)
Η ΨΥΜ ΕΠΕΡΕΝ ΑΨΙΜΟΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Κλαρίνο Βασ. Βασιλειάδης, Αρμόνιο Κων. Σαχινίδης, κιθάρα Δημ. Τερζόπουλος, ντραμς Α. Χιονίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
PONTOPHON PON 125
(PON 162)
ΕΛΑ ΑΠΑΝΙΜ ΕΛΑ (Κόνιαλι) - ΧΡ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γεώργιος Κεμανετσίδης, ντραμς Κωνσταντίνος Κεμανετσίδης
Κυκλοφόρησε το 1976
JACKIE RECORDS JK 101
(7XJ 1)
ΓΥΡΝΑ ΞΑΝΑ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΚΑΣ - (Λούλης Μαρτζούκος) - Συνοδεία Ορχήστρας - Διεύθυνσις Λούλης Μαρτζούκος
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 103
(7XJ 5)
ΕΠΙΠΟΛΑΙΑ - ΛΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ - (Γιώργος Δευτεραίος) - Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας - Διεύθυνσις Πάρης Ψαλτούδης
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 101
(7XJ 2)
ΘΥΜΑΜΑΙ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΕΚΑΣ - (Λούλης Μαρτζούκος) - Συνοδεία Ορχήστρας - Διεύθυνσις Λούλης Μαρτζούκος
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 102
(7XJ 3)
ΜΙΑ ΧΩΡΙΑΤΟΠΟΥΛΑ ΑΦΡΑΤΗ - ΤΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ - (Λούλης Μαρτζούκος - Τάκης Αλέκος) - Συνοδεία Ορχήστρας - Διεύθυνσις Λούλης Μαρτζούκος
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 102
(7XJ 4)
ΤΕΤΟΙΑ ΠΑΣΤΑ ΠΟΥ ΣΕ ΒΡΗΚΑ - ΤΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ - (Λούλης Μαρτζούκος - Τάκης Αλέκος) - Συνοδεία Ορχήστρας - Διεύθυνσις Λούλης Μαρτζούκος
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 103
(7XJ 6)
ΤΑ ΓΚΡΙΖΑ ΜΑΛΛΙΑ - ΛΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ - (Γιώργος Δευτεραίος) - Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας - Διεύθυνσις Πάρης Ψαλτούδης
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 105
(7XJ 10)
ΑΥΡΙΟ ΦΕΥΓΩ ΠΑΛΙ - Ντούο ΗΤΤΟΣ - ΚΑΡΡΑΣ - (Αλέκος Γεωργιάδης - Λούλης Μαρτζούκος) - Διεύθυνσις Ορχήστρας Μιχάλης Κωνσταντάς
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 104
(7XJ 7)
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΖΩ ΣΤΑ ΞΕΝΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΛΗΣ - (Κώστας Τόλης) - Συνοδεία Δημώδους Ορχήστρας
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 104
(7XJ 8)
ΕΓΩ ΑΓΑΠΩ ΜΙΑ ΟΡΦΑΝΗ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΛΗΣ - (Κώστας Τόλης) - Συνοδεία Δημώδους Ορχήστρας
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 105
(7XJ 9)
ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ - Ντούο ΗΤΤΟΣ - ΚΑΡΡΑΣ - (Αλέκος Γεωργιάδης - Λούλης Μαρτζούκος) - Διεύθυνσις Ορχήστρας Μιχάλης Κωνσταντάς
Κυκλοφόρησε το 1966
PERDIKA PER 103
(PER 5)
ΜΙΑ ΚΟΡΗ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΗΣ - (Μίμης Γεωργιόπουλος - Παναγιώτης Τραμπάλης) - Ορχήστρα Δημώδης - Διεύθυνσις Βασίλης Σκαλιώτης
Κυκλοφόρησε το 1975
JACKIE RECORDS JK 106
(7XJ 11)
ΜΟΥΦΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ - ΣΑΜΠΡΙΝΑ - (Γεώργιος Δευτεραίος) - Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας - Διεύθυνσις Γιώργος Δευτεραίος
Κυκλοφόρησε το 1966
JACKIE RECORDS JK 106
(7XJ 12)
ΟΠΟΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΓΑΠΗΣΩ - ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ - (Γεώργιος Δευτεραίος) - Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας - Διεύθυνσις Ανέστος Μαλλέλης
Κυκλοφόρησε το 1966
PERDIKA PER 102
(PER 3)
ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ - ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - (Μίμης Γεωργιόπουλος) - Συνοδεία Δημώδους Ορχήστρας - Διεύθυνσις Βασίλης Σκαλιώτης
Κυκλοφόρησε το 1975
PERDIKA PER 102
(PER 4)
ΕΧΑΣΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ - ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - (Μίμης Γεωργιόπουλος) - Συνοδεία Δημώδους Ορχήστρας - Διεύθυνσις Βασίλης Σκαλιώτης
Κυκλοφόρησε το 1975
PERDIKA PER 103
(PER 6)
ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΠΕΙΣΜΑ ΤΟ 'ΒΑΛΕΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΗΣ - (Μίμης Γεωργιόπουλος - Παναγιώτης Τραμπάλης) - Ορχήστρα Δημώδης - Διεύθυνσις Βασίλης Σκαλιώτης
Κυκλοφόρησε το 1975
PERDIKA PER 104
(PER 9)
ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΙΚΟ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΑΡΑΒΕΛΗΣ - (Μιλτιάδης Σκαραβέλης) - Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας - Ζεϊμπέκικος
Κυκλοφόρησε το 1976
PERDIKA PER 104
(PER 10)
ΕΛΑ ΚΑΘΗΣΕ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΑΡΑΒΕΛΗΣ - (Μιλτιάδης Σκαραβέλης) - Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας - Χασάπικος
Κυκλοφόρησε το 1976
PERDIKA PER 105
(PER 11)
ΕΙΧΕΣ ΨΗΛΑ ΤΗ ΜΥΤΗ ΣΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΗΣ - (Μίμης Γεωργιόπουλος) - Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας - Διεύθυνσις Γ. Μαλλίδης - Χασάπικος
Κυκλοφόρησε το 1976
PERDIKA PER 105
(PER 12)
ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΑ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΗΣ - (Μίμης Γεωργιόπουλος) - Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας - Διεύθυνσις Γ. Μαλλίδης - Συρτός
Κυκλοφόρησε το 1976
PERDIKA PER 106
(PER 16)
ΕΛΑ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΚΑΙΤΗ ΘΥΜΗ - (Μιλτιάδης Σκαρβέλης) - Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας - Διεύθυνσις Γ. Μαλλίδης - Χασάπικος
Κυκλοφόρησε το 1978
PERDIKA PER 106
(PER 20)
ΣΗΚΩ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΧΟΡΕΨΕ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ - ΚΑΙΤΗ ΘΥΜΗ - (Μιλτιάδης Σκαρβέλης) - Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας - Διεύθυνσις Γ. Μαλλίδης - Ζεϊμπέκικος
Κυκλοφόρησε το 1978
Ολες οι πληροφορίες του παρόντος καταλόγου προέρχονται από τις ετικέτες των δίσκων 45 στροφών PONTOPHON και αναφέρονται όπως ακριβώς αναγράφονται εκεί.
Ολες οι πληροφορίες του παρόντος καταλόγου προέρχονται από τις ετικέτες των δίσκων 45 στροφών JACKIE RECORDS και αναφέρονται όπως ακριβώς αναγράφονται εκεί.
JACKIE RECORDS
Ολες οι πληροφορίες του παρόντος καταλόγου προέρχονται από τις ετικέτες των δίσκων 45 στροφών PERDIKA και αναφέρονται όπως ακριβώς αναγράφονται εκεί.
PERDIKA
PERDIKA PER 101
(PER 1)
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΩ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ - ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - (Μίμης Γεωργιόπουλος) - Συνοδεία Δημώδους Ορχήστρας - Διεύθυνσις Βασίλης Σκαλιώτης
Κυκλοφόρησε το 1975
PERDIKA PER 101
(PER 2)
Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ - ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - (Μίμης Γεωργιόπουλος) - Συνοδεία Δημώδους Ορχήστρας - Διεύθυνσις Βασίλης Σκαλιώτης
Κυκλοφόρησε το 1975
PONTOPHON PON 126
(PON 157)
Η ΕΥΑ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΝ Ο ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΛΟΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γ. Κεμανετσίδης, Ντραμς Κ. Κεμανετσίδης
Κυκλοφόρησε το 1977
PONTOPHON PON 126
(PON 161)
ΟΝΤΕΣ ΧΑΝΤΣ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γ. Κεμανετσίδης, Ντραμς Κ. Κεμανετσίδης
Κυκλοφόρησε το 1977
PONTOPHON PON 127
(PON 142)
Τ' ΕΜΟΡΦΑ ΤΑ ΩΡΑΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Κλαρίνο Β. Βασιλειάδης, αρμόνιο Κ. Σαχινίδης, κιθάρα Δ. Τερζόπουλος, ντραμς Χιονίδης
Κυκλοφόρησε το 1977
PONTOPHON PON 127
(PON 160)
ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΜ ΕΙΚΟΣ ΧΡΟΝΩΝ - ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - (Πέτρος Χαραλαμπίδης) - Λύρα Γ. Κεμανετσίδης, ντραμς Κ. Κεμανετσίδης
Κυκλοφόρησε το 1977
PONTOPHON
Φακελάκι δίσκων
της εταιρείας

 

 
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΣΚΩΝ 33, 45 και 78 ΣΤΡΟΦΩΝ καθώς και CD
6980094495
www.vinyl.gr © 2012-2019 - All rights reserved
Μεταφορά στην κορυφή της σελίδας