03 - 04 - 2017 - Νέα Δημοσίευση. Κατάλογος δισκογραφίας CHAMPION - MIRANDA - SPARTA - BUTTERFLY RECORDS - SONIA - IOGEKO

10 - 03 - 2017 - Δισκογραφία του Στέλιου Καζαντζίδη στις 45 στροφές HIS MASTER'S VOICE

06 - 03 - 2017 - Κατάλογος δισκογραφίας POLYPHONE 501-550

04 - 03 - 2017 - Κατάλογος δισκογραφίας POLYPHONE 451-500

18 - 02 - 2017 - Κατάλογος δισκογραφίας POLYPHONE 401-450

14 - 02 - 2017 - Κατάλογος δισκογραφίας POLYPHONE 301 - 350

11 - 02 - 2017 - Κατάλογος δισκογραφίας POLYPHONE 251-300

03 - 02 - 2017 - Κατάλογος δισκογραφίας MONITOR, ADAGIO, ALLEGRO, AEME, DUCRETET THOMSON, LUCKY, JEANTEL, FOTOPHONE, JOHNNY RECORDS

25 - 01 - 2017 - Κατάλογος δισκογραφίας POLYPHONE 201-250

08 - 01 - 2017 - Κατάλογος δισκογραφίας MELOPHONE, DOT, PATHE

27 - 11 - 2016 - Κατάλογος δισκογραφίας 33 Στροφών SIMONETTA, SALONICA, GARANTIE

16 - 11 - 2016 - Κατάλογος δισκογραφίας MUSIC BOX 751 - 800

11 - 11 - 2016 - Κατάλογος δισκογραφίας MUSIC BOX 801 - 854

29 - 10 - 2016 - Κατάλογος δισκογραφίας POPULAR

29 - 08 - 2016 - Κατάλογος δισκογραφίας RALLY, PALMOPHONE, SARRISPHONE, POLYMNIA, PIPIS PHONE, SONOR RECORDS, ABS

06 -01 - 2016 - Κατάλογος δισκογραφίας ΑΤΗΕΝΕΕ

02 - 09 - 2015 - Κατάλογος δισκογραφίας, OLYMPIC 80151-80200 με φωτογραφίες των δίσκων.

21 - 07 - 2015 - Κατάλογος δισκογραφίας, OLYMPIC 80101-80150 με φωτογραφίες των δίσκων.

11 - 07 - 2015 - Κατάλογος δισκογραφίας, OLYMPIC 80051-80100 με φωτογραφίες των δίσκων.

28 - 06 - 2015 - Κατάλογος δισκογραφίας, OLYMPIC 75151-75200 με φωτογραφίες των δίσκων.

26 - 06 - 2015 - Κατάλογος δισκογραφίας, OLYMPIC 80000-80050 με φωτογραφίες των δίσκων.

24 - 06 - 2015 - Κατάλογος δισκογραφίας, OLYMPIC 75101-75150 με φωτογραφίες των δίσκων.

22 - 06 - 2015 - Κατάλογος δισκογραφίας, OLYMPIC 75051-75100 με φωτογραφίες των δίσκων.

14 - 06 - 2015 - Κατάλογος δισκογραφίας, CORTINA με φωτογραφίες των δίσκων.

14 - 06 - 2015 - Κατάλογος δισκογραφίας, CONTROL με φωτογραφίες των δίσκων.

06 - 06 - 2015 - Κατάλογος δισκογραφίας, ZODIAC με φωτογραφίες των δίσκων.

23 - 05 - 2015 - Κατάλογος δισκογραφίας, HIS MASTER'S VOICE με φωτογραφίες των δίσκων.

16 - 03 - 2015 - Κατάλογος δισκογραφίας SIMONETTA με φωτογραφίες (150 - 197).

14 - 09 - 2014 - ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Κατάλογος δισκογραφίας στις 33 στροφές (Α' ΜΕΡΟΣ)

08 - 05 - 2014 - Κατάλογος δισκογραφίας, COLUMBIA (4151 - 4189) και COLUMBIA (5001 - 5008) με φωτογραφίες των δίσκων.

30 - 04 - 2014 - Κατάλογος δισκογραφίας, COLUMBIA (4101 - 4150) με φωτογραφίες των δίσκων.

09 - 04 - 2014 - Κατάλογος δισκογραφίας, GREEK VOICE RECORDS με φωτογραφίες των δίσκων.

12 - 01 - 2014 - Κατάλογος δισκογραφίας DIPLOPENIA, NATIONAL, ΛΙΝΔΟΣ και THE SUN OF GREECE με φωτογραφίες των δίσκων.

02 - 01 - 2014 - Κατάλογος δισκογραφίας BALADEUR με φωτογραφίες των δίσκων.

30 - 12 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας VENUS με φωτογραφίες των δίσκων.

07 - 12 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας CORONET με φωτογραφίες των δίσκων.

06 - 12 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας AMI, STUDIO, AIDONA και CRONOS με φωτογραφίες των δίσκων.

04 - 12 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας ODEON από 2501 - 2550 με φωτογραφίες.

03 - 12 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας BOLONIA και ANGELO film Records με φωτογραφίες.

22 - 11 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας STANDARD με φωτογραφίες.

22 - 11 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας LILLY με φωτογραφίες.

20 - 11 - 2013 - Κατάλογοι δισκογραφίας MALLIRPHONE και BELLAPHONE.

19 - 11 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας OLYMPIC (POP) με φωτογραφίες.

17 - 11 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας OLYMPIC με φωτογραφίες.

16 - 11 - 2013 - Κατάλογοι δισκογραφίας ΝΙΚΟΦΩΝ και BARCELONA με φωτογραφίες.

14 - 11 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας SIMONETTA με φωτογραφίες.

13 - 11 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας POPULAR με φωτογραφίες.

11 - 11 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας DECCA με φωτογραφίες.

08 - 11 - 2013 - Κατάλογοι δισκογραφίας PONTOPHON, JACKIE RECORDS και PERDIKA.

07 - 11 - 2013 - Κατάλογοι δισκογραφίας OREALPHONE και OLYMPIA με φωτογραφίες.

06 - 11 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας SONORA με φωτογραφίες.

03 - 11 - 2013 - Κατάλογοι δισκογραφίας VIRNA και ERIFON με φωτογραφίες.

01 - 11 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας TOP RANK με φωτογραφίες.

29 - 10 - 2013 - Κατάλογος δισκογραφίας MONTE CARLO με φωτογραφίες.